คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
นักการ เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ต้อนรับรองธวัฒน์ชัย สายวิเศษ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 09 November 2018
Written by krunuii

ยินดีต้อนรับท่านรองธวัฒน์ชัย  สายวิเศษ

[ภาพกิจกรรม]


 

วันปิยมหาราช 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 23 October 2018
Written by krunuii

          วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช”  

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน พ่อค้า ประชาชน อำเภอจตุรพักตรพิมาน ทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาดอกไม้ ที่พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

[ภาพกิจกรรม]


 

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ณ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Sunday, 14 October 2018
Written by krunuii

 

        โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยการนำของนายเพิ่ม  นาก้อนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมงานกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • เวลาประมาณ 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพุทธมณฑลจตุรพักตรพิมาน
 • เวลาประมาณ 09.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณสนามพรหมเนรมิต หน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • เวลาประมาณ 18.45 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามพรหมเนรมิต หน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[ภาพกิจกรรม]


 

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 12 October 2018
Written by krunuii

               โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

[ภาพกิจกรรม]


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึก LogBook

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 10 October 2018
Written by krunuii

              โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Logbook) และหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.21)เพื่อใช้เป็นแนวทางการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูสายงานการสอน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีคณะวิทยากรดังนี้

 • นายอธิศ  ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.27  บรรยายในหัวข้อ "การประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)"
 • นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  บรรยายในหัวข้อ "หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.21)เพื่อใช้เป็นแนวทางการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูสายงานการสอน"
 • นายอัครวิทย์  อังเรขพาณิชย์  ศึกษานิเทศก์ สพม.27  บรรยายในหัวข้อ "การบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Logbook)"

[ภาพกิจกรรม]


 

โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกข้อมูล logbook

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by krunuii

 

  ให้คุณครูทุกท่านดาวน์โหลด โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกข้อมูล logbook 

 [Download โปรแกรม LTeacher] [ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Logbook ได้ ที่นี่  


 

การประชุมปฏิบัติ"ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3"

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 08 October 2018
Written by krunuii

     ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดการประชุมปฏิบัติ"ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3" เพื่อให้มีการบริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยมีท่านผู้อำนวยการ เพิ่ม  นาก้อนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 • โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ชอบ  ธาระมนต์ บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล"
 • คุณครูสุกัญญา  ไชยคิรินทร์ บรรยายในหัวข้อ " โครงร่างองค์กร " และ " หมวด1 การนำองค์กร และผลลัพธ์ "
 • คุณครูสุกัลยา  ยกน้อย  บรรยายในหัวข้อ " หมวด2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ "
 • คุณครูธีรวุฒิ  หอมอินทร์  บรรยายในหัวข้อ " หมวด3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลลัพธ์ "
 • คุณครูเจตวัตร  สวัดิพาณิชย์  บรรยายในหัวข้อ " หมวด4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ "
 • คุณครูอุเทน  กาญวิจิตร  บรรยายในหัวข้อ " หมวด5 บุคลากร และผลลัพธ์ "
 • คุณครูเสาวณิต  ร่มศรี บรรยายในหัวข้อ " หมวด6 การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ "
 • คุณครูชนิดา  พลแสน ,คุณครูนันท์นภัส  คำผา และคุณครูพรพินิจ  นิจสุข บรรยายในหัวข้อ " แนวทางการจัดการเรียนการสอน IS "

[ภาพกิจกรรม]