SLIDESHOW CK : No items found.

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Wednesday, 07 August 2019 Written by ปิโยรส

31 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.00น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษก

ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ อาทิ เช่น การแสดงละคร การประกวดแต่งกลอน และ วาดภาพเป็นต้น

[ภาพกิจกรรม]

Hits: 410