งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ “งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3 ” ประจำปีการศึกษา 2561
CPR Cup ครั้งที่1
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2561
วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230

EnglishCamp2018

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 20 August 2018 Written by krunuii

     ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดโครงการ "Ratchada English Camp 2018" ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ และสามารถสื่อสารตามสถานการณ์ในการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และส่งเสริมประสบกานณ์ ในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จาก คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 19