มุทิตาจิตครูผู้เกษียณ61@เชียงราย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 27 August 2018 Written by krunuii

 

     ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณฯ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ 

  • คุณครูวัฒนา     หงส์ทองคำ
  • คุณครูสมศรี      วงค์อินตา
  • คุณครูไพโรจน์   แก้วคุณ
  • คุณครูพนมศักดิ์  กุลจิตติสาธรณ์
  • คุณครูพนมพร    กุลจิตติสาธรณ์
  • คุณครูสุทิล       จิตไทย
  • คุณครูอัจฉรา    ไชยราช
  • คุณครูนิจติยา    สิงห์บุตรา

ณ โรงแรมไดมอน ปาร์คอิน อ.เมือง จ.เชียงราย

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 279