งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 30 August 2018 Written by krunuii

 

                 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.ปลาย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ  “งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3 ”  ประจำปีการศึกษา  2561 ในวันที่ 7 กันยายน 2561  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                 กิจกรรมการแข่งขัน

  1. การประกวดวาดภาพรบายสี    [เกณฑ์การแข่งขัน]
  2. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง พิณ แคน โหวต โปงลาง  [เกณฑ์การแข่งขัน]
  3. การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  [เกณฑ์การแข่งขัน]
  4. การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  [เกณฑ์การแข่งขัน]

ดาวน์โหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ::  กำหนดการจัดกิจกรรม :: หนังสือเชิญ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 กันยายน 2561

  • ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
  • facebook fanpage ศูนย์ศิลป์เมืองหงส์
  • เว็บไซต์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  www.cpr.ac.th   ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

    เบอร์โทร : ครูพิศมัย 085-7386784, ครูถนอมนวล 089-5730790, ครูสมดิจ  ถวิลมาตย์ 085-7840044

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 278