คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
นักการ เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

เซปักตะกร้อ cpr cup#1

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 03 September 2018 Written by krunuii

 

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ " CPR Cup ครั้งที่ 1" ในระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกีฬาเซปักตะกร้อมากขึ้น  โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 36