งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ “งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3 ” ประจำปีการศึกษา 2561
CPR Cup ครั้งที่1
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2561
วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230

เซปักตะกร้อ cpr cup#1

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 03 September 2018 Written by krunuii

 

          โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ " CPR Cup ครั้งที่ 1" ในระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกีฬาเซปักตะกร้อมากขึ้น  โดยมี ผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 12