พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Thursday, 29 November 2018 Written by ปกาสิต อุ่นทรวง

ในทุกๆ ปี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น จะเห็นว่า พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นราฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยควรรำลึกถึงวันวชิราวุธ  เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดพิธีรำลึกถึงวันวชิราวุธ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายเพื่ม นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธี

ชมภาพกิจกรรม

Hits: 938