กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Saturday, 01 December 2018 Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาหลายประเภทด้วยกัน ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 1062