สรุปผลการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68" ระดับภาคอีสาน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 10 December 2018 Written by krunuii

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในทุกกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก และเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 (กลุ่ม 1) ในการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

[สรุปผลการแข่งขัน]  


 

Hits: 3838