มอบทุนนักเรียนยากจน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Friday, 28 December 2018 Written by krunuii

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดพิธีมอบทุนนักเรียนยากจน ตามนโยบายของ สพฐ.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีท่านผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุนนักเรียนยากจน

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 595