งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ “งานศิลป์เมืองหงส์ ครั้งที่ 3 ” ประจำปีการศึกษา 2561
CPR Cup ครั้งที่1
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2561
วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 10 July 2018
Written by krunuii

เนื่องในวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในกลุ่ม รัชดาภิเษก ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 25 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนซึ่งเป็นชื่อพระราชทาน จำนวน 9 โรงเรียนตั้งอยู่

        1. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
        2. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
        3. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
        4. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
        5. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
        6. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
        7. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
        8. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  อำเภอปง จังหวัดพะเยา  
        9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
และ   10. โรงเรียนรัชดาภิเษก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ในปี พ.ศ.2557)

    ซึ่งในปีนี้โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และมีพิธีถวายตัวเป็นลูกของพ่อ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยการนำของท่านผอ.เพิ่ม  นาก้อนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พร้อมทั้งคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมในพิธีดังกล่าว 
 

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 10 July 2018
Written by krunuii
 
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆในอำเภอจตุรพักตร เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล 
 

เลือกประธานนักเรียน 61

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 14 June 2018
Written by krunuii

 

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดให้มีกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียนชุดใหม่เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมที่หมดวาระไป

<<<ภาพกิจกรรม>>>


 

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 14 June 2018
Written by krunuii

 

ในวันที่ 14 มิถุนายน  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและบูชาพระคุณของคุณครูที่พร่ำสอนวิชาให้กับลูกศิษย์ 

 

<<<ภาพกิจกรรม>>>


 

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 30 May 2018
Written by krunuii

 

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ท่านผู้อำนวยการ เพิ่ม  นาก้อนทอง ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ชาวชมพู-ทอง ร่วมกันต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ มีขบวนแห่ตราสัญลักษณ์โรงเรียน พร้อมด้วย วงโยธวาทิต นำขบวน มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น

««« ภาพกิจกรรม »»»


 

136 ปี อำเภอจตุรพักตรพิมาน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 30 May 2018
Written by krunuii
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ทางอำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้จัดงานรำลึกการก่อตั้งอำเภอจตุรพักตรพิมาน ครบ136ปีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้รับเกียรติให้แสดงรำบวงสรวงพระธาดาอำนวยเดชซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอำเภอจตุรพักตรพิมานขึ้นมา โดยมีท่าน ดร.อำนวย  ปฏิเส ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้