การนิเทศแบบบูรณาการ 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Friday, 28 June 2019
Written by ปิโยรส

24 มิถุนายน 2562

รับการนิเทศแบบบูรณาการ 4 ฝ่าย

เวลา 09.00น. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกเข้ารับการนิเทศแบบบูรณาการ 4 ฝ่าย

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

[ภาพกิจกรรม]

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 24 June 2019
Written by ปิโยรส

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มารับการประเมินในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรทางราชการออกให้ มาด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก]

กิจกรรม GP Big Cleaning Day

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 24 June 2019
Written by ปิโยรส

21 มิุนายน 2562

กิจกรรม GP Big Cleaning Day

เวลา 13.50น. คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ได้จัดกิจรรม GP Big Cleaning Day  พื้นที่อาคาร 4

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีนายเอกพงษ์ แข็งแรง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

ประกาศ! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 20 June 2019
Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีถวายตัวเป็นลูกของพ่อ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 17 June 2019
Written by krunuii

13 มิถุนายน 2562

พิธีถวายตัวเป็นลูกของพ่อ

เวลา 14.00 น. เป็นการประกอบพิธีถวายตัวเป็นลูกของพ่อ ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ภายในพิธีได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเพิ่ม นาก้อนทอง เป็นประธานในพิธีและคณะครู

นักเรียน ร่วมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

[ภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 17 June 2019
Written by krunuii

13 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน

เวลา 13.00 น. นักเรียนทุกคนร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติ

[ภาพกิจกรรม]

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 17 June 2019
Written by krunuii

13 มิถุนายน 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีไหว้ครู ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติ

ภายในพิธีมีการประกวดแข่งขันพานไหว้ครูของแต่ละระดับชั้น

[ภาพกิจกรรม]